โปรโมชั่น

ทุกโปรโมชั่น ต้องชำระเงินก่อนวันเรียน 10 วัน

นักเรียนเก่า ลด 1,000 บาท

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ

 1. ต้องสมัครเรียน 2 หลักสูตรต่อเนื่อง ลดทันที 2,000 บาท
  • Web Design Processor + Web Design Advanced
  • Web Design Processor + Web Programming with PHP & MySQL
  • Graphic For Advertising + Graphic Design Advanced
  • 2D Animation with Flash + Flash Action Script for Animation
 2. ต้องสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมในการอบรมพร้อมกัน
 3. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

Special Gift

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ

 • เรียนไม่เข้าใจ สามารถเรียนทวนซ้ำได้ฟรี ตลอด 1 ปี
 • รับพื้นที่ WEB SERVER ฟรี 50 MB ฟรี 1 ปี สำหรับหลักสูตร Internet Studio และ Programming