FAQ คำถามที่พบบ่อย

1. มาเรียนที่ InDE School สามารถนำใบเสร็จมาหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?
ตอบ ท่านสามารถนำใบเสร็จไปหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้เต็มจำนวน และยังสามารถนำไป ลดหย่อนภาษีตอนปลายปีได้อีกด้วย (ค่าใช้จ่ายในการส่ง บุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีก ร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง http://www.rd.go.th/publish/31305.0.html)
2. รับนักเรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ?
ตอบ นร.ที่อายุน้อยที่สุดคือ 10 ขวบ แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา สามารถกล่าวได้ว่า อายุไม่ได้เป็นอุปสรรคสำคัญในการศึกษาด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะพบว่าบางท่านที่มีอายุมากแล้ว แต่ถ้าหมั่นกลับไปฝึกฝนปฏิบัติงานตามที่ได้เรียนมาก็มักจะได้ผลดี ความสำเร็จของการศึกษาจึงอยู่ที่ความพยายาม ในการเรียนรู้และความหมั่นเพียร ของตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. เรียนที่ InDE school ต่างกับที่อื่นอย่างไร ?
ตอบ เนื่องจากทุกหลักสูตรของทางสถาบันมุ่งเน้นเพื่อการใช้งานจริง ทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ผ่านการทดสอบ และถูกปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานได้เป็นอย่างดี
4. อาจารย์เป็นใครมาจากไหน ?
ตอบ อาจารย์สอนทุกท่านเป็นอาจารย์ประจำของทางสถาบัน ซึ่ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง จะมีทั้งความรู้ ประสบการณ์จริง รวมทั้งความเชี่ยวชาญในงานด้านต่างๆ โดยตรง
4. อาจารย์เป็นใครมาจากไหน ?
ตอบ อาจารย์สอนทุกท่านเป็นอาจารย์ประจำของทางสถาบัน ซึ่ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง จะมีทั้งความรู้ ประสบการณ์จริง รวมทั้งความเชี่ยวชาญในงานด้านต่างๆ โดยตรง
5. เรียนแล้วไม่เข้าใจ จะทำยังไง ?
ตอบ หากท่านเรียนจบหลักสูตรใดๆ ไปแล้ว ภายในระยะเวลา 1 ปี ยังไม่เข้าใจก็สามารถเรียนซ้ำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยท่านสามารถมาเรียนเสริมได้ แต่ขอความกรุณากรุณาโทรศัพท์มาแจ้งชื่อกับเจ้าหน้าที่ไว้ล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมที่นั่ง ให้แต่ถ้าในรอบการเรียนที่ท่านต้องการ
6. เรียนวันไหนบ้าง กี่โมง ?
ตอบ การเรียนจะแบ่งตามคอร์สเรียน ได้แก่ คอร์สต่อเนื่อง จันทร์-ศุกร์ ,คอร์ส จันทร์-พุธ-ศุกร์ ,คอร์ส อังคารและพฤหัสบดี และคอร์ส เสาร์-อาทิตย์ เวลาเรียนจะแบ่งเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงเช้า 9.00-12.30น. ช่วงบ่าย 13.30-17.00 น. และช่วงค่ำ 18.00-21.30 น.
7. ต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้าง ?
ตอบ เริ่มเรียนได้จากไม่มีพื้นฐานเลย หรือความรู้พื้นฐานของการเรียนแต่ละคอร์สจะแล้วแต่คอร์สที่เรียน เช่น คอร์ส 2D Animation with Flash พื้นฐานก็จะเป็น โปรแกรม Adobe Flash CS5
8. ต้องมีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองไหม?
ตอบ ทางสถาบันมีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้สำหรับการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว แต่หากผู้เรียนต้องการที่จะนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาเรียนเองทางสถาบันยินดี ที่จะจัดเตรียมสถานที่เพื่อความสะดวกให้ท่านได้เลยคะทั้งนี้ยังมี Wi-Fi Free ให้กับนักเรียน ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่นำ Notebook หรือ PDA Phone ที่สามารถรับสัญญาณWireless มาใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในสถาบันได้ โดยสามารถขอรับ Password ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
9. เรียนจบคอร์สจะมีใบรับรองไหม?
ตอบ ทางสถาบันจะออกใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับนักเรียนที่ทำโปรเจคผ่าน
10. แต่ละคอร์สเรียนกี่ชั่วโมง?
ตอบ 3 ชั่วโมงครึ่ง