Basic Computer

Introduction for new Mac User

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานเครื่อง Mac เริ่มต้นรู้จักกับการทำงานในระบบ Operation System ของเครื่อง, รู้จัก User Interface ที่แตกต่าง พร้อมทั้งแนะนำ Utility Program สำหรับอำนวยความสะดวกสำหรับเครื่อง Mac

ความรู้พื้นฐาน: Internet Explorer / Email

เรียน: 4 ครั้ง รวม 14 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 4,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 350 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

iPad For Bussiness

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน iPad เริ่มต้นรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ ของ iPad รวมไปถึงฟังก์ชั่น, Application พื้นฐานของ iPad และการใช้งานผ่านโปรแกรม iTune

ความรู้พื้นฐาน: Microsoft Windows XP ขึ้นไป

เรียน: 4 ครั้ง รวม 14 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 3,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 279 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

Office

Microsoft Office

หลักสูตรที่รวบรมสรุปการใช้งานเบื้องต้น ของโปรแกรมสำนักงานยอดฮิตของ Microsoft ทั้ง 3 โปรแกรม ประกอบไปด้วย Word, Excel, PowerPoint โดยจะแนะนำการทำงานเบื้องต้นของทุกโปรแกรม การประยุกต์มาใช้ร่วมกันทำ ให้สามารถ สร้างงานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพได้

ความรู้พื้นฐาน: Microsoft Windows XP ขึ้นไป

โปรแกรม: Microsoft Office,Microsoft Word,Microsoft Excel,Microsoft Powerpoint

เรียน: 3 ครั้ง รวม 10.5 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 3,500 บาท (เพียงชั่วโมงละ 333 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

Microsoft Word

หลักสูตรที่เสนอการสร้างงานเอกสารง่าย ๆ โดยใช้ Program Microsoft Word 2010 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ สร้างงานเอกสาร เช่น จดหมาย ใบเสนอราคา รายงาน หรือแม้กระทั่งเอกสารที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น วิทยานิพนธ์และหนังสือ ในหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งาน Word 2010, การสร้างและตกแต่งเอกสาร, การทำจดหมายเวียนและซองจดหมายอย่างรวดเร็ว, การสร้างกราฟ ตาราง และไดอะแกรม และดึงความสามารถในการทำงานของโปรแกรม Microsoft Word 2010 ออกมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะเน้นสอนวิธีการใช้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงระดับสูงที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงและสามารถแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้ นอกจากนั้นจะยังมีการสอน ทิปเทคนิค และแนวทางแก้ปัญหา เพื่อสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ความรู้พื้นฐาน: Microsoft Windows XP ขึ้นไป

โปรแกรม: Microsoft Word

เรียน: 2 ครั้ง รวม 7 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 1,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 271 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

Microsoft Excel

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักบัญชีซึ่งสามารถนำ Excel มาช่วยคำนวณงบดุล และงบการเงินได้,นักวิเคราะห์การตลาด สามารถนำ Excel มาใช้สรุปข้อมูลแบบสอบถามจำนวนมาก, วิศวกร สามารถนำข้อมูลจากการทดลอง และเก็บสถิติมาใส่ลงใน Excel และสามารถสร้างเป็นกราฟลงในรายงานได้อย่างง่าย ๆ หลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการใช้งานขั้นสูงในด้านต่าง ๆ ฟังก์ชัน แผนภูมิฐานข้อมูล การวิเคราะห์การสร้างฟอร์ม รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมควบคุม Excel ด้วยภาษา Visual Basic for Application (VBA) ที่กำลังได้รับความนิยมสาหรับผู้ชำนาญ

ความรู้พื้นฐาน: Microsoft Windows XP ขึ้นไป

โปรแกรม: Microsoft Excel

เรียน: 2 ครั้ง รวม 7 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 1,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 271 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

Microsoft PowerPoint

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการทำสื่อนำเสนอ (Presentation) โดยใช้โปรแกรม PowerPoint 2010 โดยเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถเป็นมืออาชีพในการนำเสนองาน Presentation ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมการประยุกต์ใช้งานในทุกรูปแบบ อาทิ ขั้นตอนการนำเสนองานด้วย PowerPoint อย่างถูกวิธี การแก้ไขและตกแต่งให้สวยงามระดับมืออาชีพ การนำเสนอจริงและลูกเล่นในการใช้ PowerPoint ต่างๆ

ความรู้พื้นฐาน: Microsoft Windows XP ขึ้นไป

โปรแกรม: Microsoft PowerPoint

เรียน: 2 ครั้ง รวม 7 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 1,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 271 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

Architecture

Architecture with AutoCAD 2011

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม AutoCAD เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานด้าน สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน โครงสร้าง ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้า รวมทั้งเครื่องกลได้ อีกด้วย ในหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้วิธีการเขียนแบบ 2 มิติขั้นพื้นฐาน, การแก้ไขงานให้รวดเร็ว, การพิมพ์งานให้ถูกต้องและเหมาะสม, การเขียนแบบที่ได้มาตรฐาน, การ Export งาน 2 มิติ ไปยังโปรแกรม 3 มิติ เช่น SketchUp, 3DSMAX เพื่อพัฒนาต่อไปในด้านงาน 3 มิติขั้นสูง

ความรู้พื้นฐาน: Microsoft Windows XP ขึ้นไป

โปรแกรม: AutoCAD

เรียน: 10 ครั้ง รวม 35 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 7,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 226 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

3D with SketchUp Pro 2014

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการสร้างภาพ และ งานแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม SketchUp Pro 7 เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและสร้างมาเพื่อช่วยในขั้นตอนการสร้างแบบร่าง (sketch) และสะดวกในการแก้ไข รวมไปถึงการนำเสนอผลงาน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานด้าน Architecture, Interior, Landscape, Urban planning, Construction, Exhibition, Stage, Event, Product, Furniture, Mechanical

ความรู้พื้นฐาน: Microsoft Windows XP ขึ้นไป

โปรแกรม: Sketch Up Pro 8

เรียน: 8 ครั้ง รวม 28 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 6,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 246 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

Course for Kids

Junior Flash Animation

หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับน้องๆ อายุในช่วง 9-15 ปี (ประถมศึกษา) ที่สนใจในการสร้างภาพเคลื่อนไหว ได้เรียนรู้วิธีการทำงานออกแบบพื้นฐาน การวาดรูป ปรับแต่งรูปภาพ การทำภาพเคลื่อนไหว ได้ลองสร้างงานแอนนิเมชั่นในฝัน สร้างตัวการ์ตูน ใส่เทคนิคให้เคลื่อนไหวได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาพรวมของการทำภาพเคลื่อนไหว และเสริมสร้างจินตนาการของตนเองได้อย่างตรงจุดมุ่งหมาย รู้จักแนวคิดในการจัดองค์ประกอบการออกแบบชิ้นงานให้เหมาะสมได้ ไม่ว่าจะเป็นงานออฟไลน์ หรือออนไลน์

ความรู้พื้นฐาน: Microsoft Windows XP ขึ้นไป

โปรแกรม: Adobe Flash CC

เรียน: 5 ครั้ง รวม 17.5 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 5,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 337 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

Junior Graphic Designer

หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับน้องๆ อายุในช่วง 9-15 ปี (ประถมศึกษา) ที่สนใจในการออกแบบ ได้เรียนรู้วิธีการทำงาน ออกแบบพื้นฐาน การวาดรูป ปรับแต่งรูปภาพ การตัดต่อรูปเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาพรวมของการออกแบบ และเสริมสร้างจินตนาการของตนเองได้อย่างตรงจุดมุ่งหมาย รู้จักแนวคิดในการจัดองค์ประกอบการออกแบบ และสามารถนำออกไปพิมพ์เพื่อใช้งานจริงได้

ความรู้พื้นฐาน: Microsoft Windows XP ขึ้นไป

โปรแกรม: Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC

เรียน: 6 ครั้ง รวม 21 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 5,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 281 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

Junior Graphic Designer Advanced

หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับน้องๆ อายุในช่วง 9-15 ปี (ประถมศึกษา) ที่มีพื้นฐานทางการออกแบบมาแล้ว ได้เรียนรู้หลักการออกแบบลักษณะมืออาชีพ การตกแต่งรีทัช สร้างภาพเสมือนจริงด้วยเอ็ฟเฟ็คต่างๆที่ กราฟิกดีไซเนอร์ใช้งาน

ความรู้พื้นฐาน: Microsoft Windows XP ขึ้นไป

โปรแกรม: Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC

เรียน: 6 ครั้ง รวม 21 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 6,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 329 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

Movie Editing

Movie Editing with Adobe Premiere

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านการตัดต่อภาพยนตร์โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere CC ซึ่งเป็นโปรแกรมยอดนิยมในธุรกิจภาพยนตร์ และ Production Studio ชั้นนำ ผู้เข้าอบรมจะได้ศึกษาภาพรวมและความรู้พื้นฐานในการทำงาน ตั้งแต่การสร้าง Project ทั้งรูปแบบ DV HD และ DSLR HD ตลอดจนการใช้ Transition, Effect, Color Correction และ Plug-in ต่างๆในการทำงาน ท่านจะได้ทดลองทำการตัดต่อวิดีโอ และได้ศึกษาการทำเทคนิคพิเศษ เช่น การสร้าง Title การทำตัวอักษรให้เคลื่อนไหว การซ้อนภาพร่วมกับโปรแกรม Photoshop รวมถึงหลักการและวิธีการในการ Export ในรูปแบบต่างๆ เพื่อในไปออกอากาศทางโทรทัศน์, สร้างแผ่นDVD และนำไป Upload ขึ้นเว็บต่างๆ ได้

ความรู้พื้นฐาน: Microsoft Windows XP ขึ้นไป

โปรแกรม: Adobe Premier CC

เรียน: 8 ครั้ง รวม 28 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 5,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 211 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

Movie Special Effect with Adobe After Effect

หลักสูตรที่จะได้เรียนรู้เครื่องมือ และเทคนิคพิเศษต่างๆ จากโปรแกรม Adobe After Effect CC เพื่อใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว การจัดองค์ประกอบ ซึ่งเป็นโปรแกรมมาตรฐานและเป็นที่นิยมมากที่สุด ท่านจะได้ทดลองจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหวทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงการสร้างเทคนิคพิเศษด้วย Plug-in เสริมแบบต่าง ๆ เช่นเดียวกับภาพยนตร์ Hollywood เช่น การสร้างสายฟ้าฟาดลงบนวัตถุ , การสร้างตัวอักษรเคลื่อนที่ไปมาดั่งมีชีวิต, การใส่ลูกไฟ, พลุ, ฝน, หิมะให้ภาพยนตร์ของท่าน ตลอดจนการ Render เพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์, Video, Multimedia และบน Web site

ความรู้พื้นฐาน: Microsoft Windows XP ขึ้นไป

โปรแกรม: Adobe After Effect CC

เรียน: 6 ครั้ง รวม 21 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 5,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 211 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

Programming

Web Programming with PHP & MySQL

โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีการเขียนภาษา PHP 5 ซึ่งนับได้ว่าเป็น Server Side Script ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถทำงานได้กับทุกระบบของ Web Server ทั้ง Window, UNIX, Linux ในหลักสูตรนี้จะเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานให้ท่านได้เรียนรู้การทำงานของภาษา PHP โครงสร้างของภาษา, ฟังก์ชัน, การใช้ PHP เพื่อ ติดต่อกับฐานข้อมูล My SQL โดยผู้เรียนจะได้รู้กระบวนการพัฒนา application อย่างมืออาชีพ โดยทดลองปฏิบัติจริง (On job Training) ในการสร้างร้านค้าออนไลน์ ที่จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ระบบสำหรับลูกค้า (Client Interface) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกชมและดูรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการได้โดยใช้ Search Engine เป็นเครื่องมือในการค้นหา

ความรู้พื้นฐาน: Window 98-XP,Internet Explorer / Email ,DreamWeaver,HTML,C++ / C# / Visual Basic

โปรแกรม: Adobe Dreamweaver CC, PHP, MySQL

เรียน: 10 ครั้ง รวม 35 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 8,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 254 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

2d & 3d Animation

2D Animation with Flash

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น Web and Multimedia Designer โดยเริ่มศึกษาการทำงานของ Adobe Flash CC ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนไปถึงการเขียนภาษา Action Script ที่สามารถสร้างงานสื่อนำเสนอ และเว็บไซท์ในรูปแบบของอนิเมชันที่มีการโต้ตอบได้ สามารถวิเคราะห์ในการออกแบบชิ้นงานให้เหมาะสมได้ ไม่ว่าจะเป็นงานออฟไลน์ หรือออนไลน์

ความรู้พื้นฐาน: Window 98-XP

โปรแกรม: Adobe Flash CC

เรียน: 8 ครั้ง รวม 28 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 5,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 211 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

Flash Action Script for Animation

สำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดการสร้างงาน Animation อย่างเป็นเรื่องราว น่าสนใจพร้อมเทคนิคการสร้าง character โดยในหลักสูตรจะได้เรียนรู้กระบวนการสร้างงาน animation ตั้งแต่เริ่มต้น การออกแบบ character กระทั่งถึงการนำงาน animation ไปประยุกต์ใช้ในการ นำเสนอร่วมกับสื่อประเภทต่างๆ ได้อย่างดี

ความรู้พื้นฐาน: Flash

โปรแกรม: Adobe Flash CC

เรียน: 10 ครั้ง รวม 35 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 7,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 226 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

E - Learning with Flash CC

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปสร้างสื่อการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบของ CAI หรือสื่อบทเรียน Online ใช้งานร่วมกับ Learning Management System (LMS) การนำเสียงเข้ามาสร้างงานนำเสนอที่มีคุณภาพ และการนำสื่อไปใช้ในลักษณะ Online และ Offline เหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องการเป็นครูมืออาชีพยุคใหม่ หรือผู้ที่สนใจต้องการผลิตสื่อการเรียนการสอน การนำเสนองานด้วยตนเอง

ความรู้พื้นฐาน: Flash

โปรแกรม: Adobe Flash CC

เรียน: 6 ครั้ง รวม 21 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 5,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 281 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

Website

Web Design Processor

หลักสูตรที่เรียนรู้การออกแบบเว็บไซต์อย่างเป็นระบบ และครอบคลุมตั้งแต่เริ่มวางแผนงานจนไปถึงการนำไปใช้งานจริงบนอินเทอร์เน็ต โดยผู้เรียนจะศึกษาเริ่มจากหลักการวางแผนงานออกแบบเว็บไซต์ การเตรียมการออกแบบงานกราฟิก การจัดโครงร่างของเว็บไซต์ ใส่เพิ่มเติมลูกเล่นที่จำเป็น จนไปถึงการส่งข้อมูลขึ้นไปใช้งานจริงบนพื้นที่รับฝากเว็บไซต์

ความรู้พื้นฐาน: Window 98-XP,Internet Explorer / Email

โปรแกรม: Adobe Photoshop CC,Adobe Dreamweaver CC

เรียน: 10 ครั้ง รวม 35 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 6,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 197 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

Web Design Advanced

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยิ่งขึ้น ปรับแต่งเทคนิคการออกแบบตามเทรนด์เว็บไซต์ยอดนิยมในปัจจุบัน ผู้เรียนจะได้รับการปูพื้นฐานหลักการออกแบบเว็บไซต์ เรียนรู้การทำงานแบบเป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มสร้างแนวคิด การพัฒนาเว็บไซต์ ไปจนถึงการตกแต่งให้สวยงามด้วยภาพกราฟิก การจัด Layout และสร้างปุ่ม เพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ด้วยลูกเล่นมากมายจาก Cascading Style Sheet (CSS) อีกทั้งเติมเต็มด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในการนำ Multimedia เข้ามาใช้ในเว็บไซต์ การนำสคริปต์ยอดนิยมเช่น JQuery มาตกแต่งในเว็บไซท์ และเสริมสร้างแนวคิดและวิธีการเพิ่มช่องทางในการตลาด (SEO) เพื่อเน้นการฝึกหัดและใช้ปฏิบัติได้จริง

ความรู้พื้นฐาน: Window 98-XP,Internet Explorer / Email

โปรแกรม: Adobe Photoshop CC,Adobe Dreamweaver CC

เรียน: 10 ครั้ง รวม 35 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 7,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 226 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

Dreamweaver Starter

หลักสูตรเจาะลึก ทุกคำสั่ง ทุกขั้นตอน ในการใช้งาน Dreamweaver CC โปรแกรมในการสร้าง Web Site มืออาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ทดลองปฏิบัติงานจริงตั้งแต่ขั้นพื้นฐานในการสร้าง Home page จนถึงเทคนิค ลูกเล่นพิเศษ เรียนรู้การสร้างหน้า HTML, การจัดหน้า Web ด้วยเทคนิคต่างๆ ตลอดจนการใช้งานขั้นสูง ไปจนถึงการนำ Web Site ขึ้นใช้จริงในระบบ Internet

ความรู้พื้นฐาน: Window 98-XP,Internet Explorer / Email

โปรแกรม: Adobe Dreamweaver CC

เรียน: 6 ครั้ง รวม 21 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 4,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 233 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

E-Learning Design for Education

หลักสูตรการออกแบบสื่อการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย การทำสื่ออินเตอร์แอคทีฟ ครอบคลุมในการสร้างสื่อการสอนเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบทั้งออนไลน์ , ออฟไลน์ และ เผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ โดยเริ่มจากการเรียนรู้แนวคิดการออกแบบ การวางแผนงานจัดทำสื่อการเรียนการสอน การสร้างเนื้อเรื่อง การสร้างแอนิเมชันประกอบสื่อการสอน การสร้างแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ด้านการสร้างบทเรียน (Learning Object) แบบทั่วไปให้ตรงตามวัตถุประสงค์การสร้างบทเรียนของผู้สอน

ความรู้พื้นฐาน: Window 98-XP,Internet Explorer / Email

โปรแกรม: Adobe Captivate CC

เรียน: 8 ครั้ง รวม 28 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 5,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 211 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

Graphic Design

Computer Graphic For Advertising

เรียนรู้โปรแกรมยอดนิยมที่ใช้ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์ คือ Adobe Photoshop CC และ Adobe Illustrator CC ตั้งแต่เริ่มต้นการเตรียมไฟล์งานให้เหมาะสม งานสิ่งพิมพ์ เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกับโรงพิมพ์ จนไปถึงกระบวนการหลังงานพิมพ์ (After print) โดยผู้เรียนจะเริ่มศึกษาพื้นฐานของงานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ หลักการจัดวางหน้าเอกสาร (Layout Design) ไปจนถึงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการพื้นฐานในการจัดการงานด้านสิ่งพิมพ์

ความรู้พื้นฐาน: Window 98-XP,Internet Explorer / Email

โปรแกรม: Adobe Photoshop CC,Adobe Illustrator CC,Adobe Indesign CC

เรียน: 8 ครั้ง รวม 28 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 5,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 211 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

Graphic Design Advanced

หลักสูตร ที่เน้นกระบวนการออกแบบเพื่อผลิตงานสิ่งพิมพ์อย่างเต็มรูปแบบ โดยเจาะลึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้เรียนจะได้ใช้เครื่องมือของโปรแกรม Illustrator CC เพื่อทำการออกแบบตัวอักษร ( typography ), สร้างลวดลายกราฟิกด้วยตัวเอง รวมถึงตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop CC เช่น Retouching, การตัดต่อภาพ รวมถึงเทคนิคการซ้อนภาพขั้นสูง เพื่อใช้ในงานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ การเรียนภาคปฏิบัติจะควบคู่ไปกับแนวคิดการออกแบบ, Corporate Identity, Packaging Design

ความรู้พื้นฐาน: PhotoShop,Illustrator

โปรแกรม: Adobe Photoshop CC,Adobe Illustrator CC

เรียน: 10 ครั้ง รวม 35 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 7,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 226 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

Illustrator Starter

หลักสูตรที่เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมทางการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ Adobe illustrator CS6 ในหลักสูตร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมตั้งแต่คำสั่งพื้นฐาน อุปกรณ์ต่างๆ จนถึงรูปแบบการทำงานแบบมืออาชีพ ในการสร้างสรรค์ผลงาน graphic ต่างๆ พร้อมด้วยเทคนิคในการทำงาน จากประสบการณ์จริงของ Graphic Designer มืออาชีพ

ความรู้พื้นฐาน: PhotoShop,Illustrator

โปรแกรม: Adobe Illustrator CC

เรียน: 4 ครั้ง รวม 14 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 4,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 350 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน

Magazine Design with Indesign

หลักสูตรสู่แนวทางการออกแบบสิ่งพิมพ์ ขั้นสูง ด้วยโปรแกรม Indesign CC ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถือเป็นมาตรฐานใหม่ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยรวบรวมลักษณะพิเศษของ Adobe Illustrator CC และ Adobe PageMaker CC เข้าด้วยกัน และนับเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมใช้ออกแบบในวงการนิตยสารต่างประเทศ โดยในหลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ เริ่มจากกระบวนการคิด Concept ของหนังสือ , วางโครงสร้างของหนังสือทั้งเล่ม (Dummy) แล้วจึงออกแบบ Template เพื่อคุม Themes ของหนังสือขึ้นมา โดยผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองออกแบบงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ หลายรูปแบบ ให้ผู้เรียนเข้าใจ แนวคิด วิธีการปฏิบัติ และวิธีการแก้ไขปัญหาตามลำดับขั้นตอนการทำงานจริง

ความรู้พื้นฐาน: PhotoShop,Illustrator

โปรแกรม: Adobe Indesign CC

เรียน: 8 ครั้ง รวม 28 ชั่วโมง

ค่าอบรม: 5,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 211 บาท)

รอบเรียน สมัครเรียน