ติดต่อเรา

โรงเรียนนวัตกรรมการออกแบบและการศึกษา

เลขที่ 183/5 หมู่บ้านท่ากระดาษริมเหมือง ม.6 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000

เบอร์โทรศัพท์

053-014197, 088-259-1714

อีเมล์

แผนที่

ติดต่อสอบถาม