เกี่ยวกับเรา

InDE : โรงเรียนนวัตกรรมการออกแบบ และการศึกษา

พาร์ทเนอร์ ของ NetDesign สถาบันสอนคอมพิวเตอร์อันดับ 1 ของประเทศไทย โดยวิทยากรผู้สอน ประสบการณ์ กว่า 10 ปี ในสถาบันการศึกษาทั้งรัฐบาล และเอกชน โดยจุดมุ่งหมายหลักของสถาบัน คือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในพื่นที่ภาคเหนือ ให้ประกอบวิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

อาจารย์

อ.ปรกฤษฎิ์ สายหัสดี (อ.ไปร์ท)
การศึกษา/การทำงาน : ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ( MSIT)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • Graphic Design
  • Web Design
  • Animation
อ.นิพันธ์ จ้าวเจริญพร (อ.แรมโบ้)
การศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • Film Making
อ.อาทิตย์ คุณยศยิ่ง (อ.แบงค์)
การศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • Web Design
  • Programing
อ.นวินดา นันตี (อ.ยี)
การศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • Microsoft Office