หลักสูตรต่างๆ ของ InDE School

Graphic Design

Computer Graphic For Advertising

ท่านที่ต้องการเป็น Graphic Designer หรือ ต้องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง

Graphic Design Advanced

หลักสูตรที่เน้นกระบวนการออกแบบเพื่อผลิตงานสิ่งพิมพ์อย่างเต็มรูปแบบ

Illustrator Starter

สุดยอดหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็น Designer มืออาชีพ

Magazine Design with Indesign

หลักสูตรสู่แนวทางการออกแบบสิ่งพิมพ์ขั้นสูง

Web Design

Web Design Processor

หลักสูตรที่เรียนรู้การออกแบบเว็บไซต์อย่างเป็นระบบ

Web Design Advanced

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม

Dreamweaver Starter

หลักสูตรเจาะลึกการสร้าง Web Site มืออาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างสูง

E-Learning Design for Education

หลักสูตรการออกแบบสื่อการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย

Animation

2D Animation with Flash

หลักสูตรสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสร้างAnimation and Multimedia

Flash Action Script for Animation

สำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดการสร้างงาน Animation อย่างเป็นเรื่องราว

E - Learning with Flash CC

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ CAI หรือ Presentation

3D Animation with 3ds Max

หลักสูตรการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ

Programming

Web Programming with PHP& MySQL

หลักสูตรสำหรับเรียนรู้เทคนิคและวิธีการเขียนภาษา PHP5

Film Making

Movie Editing with Adobe Premiere

หลักสูตรการตัดต่อภาพยนตร์ โดยใช้โปรแกรมAdobe Premiere CC

Movie Special Effect with Adobe After Effect

หลักสูตรการสร้างภาพยนตร์ด้วยเทคนิคพิเศษ ระดับ Hollywood

Course For Kids

Junior Flash Animation

หลักสูตรสำหรับน้องๆ ที่สนใจในการสร้างภาพเคลื่อนไหว

Junior Graphic Designer

หลักสูตรเริ่มต้นการออกแบบสำหรับน้องๆ

Junior Graphic Designer Advanced

หลักสูตรสำหรับเด็ก เรียนรู้หลักการออกแบบลักษณะมืออาชีพ

Architecture

Architecture with AutoCAD 2011

หลักสูตรการตัดต่อภาพยนตร์ โดยใช้โปรแกรมAdobe Premiere CC

3D with SketchUp Pro 2014

หลักสูตร ด้านการสร้างภาพ และ งานแบบ 3 มิติ

Microsoft Office

Microsoft Office

หลักสูตรที่รวบรวมการใช้งานเบื้องต้น Microsoft Office

Microsoft Excel

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักบัญชี

Microsoft PowerPoint

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการทำสื่อนำเสนอ

Basic Computer

Introduction for new Mac User

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานเครื่อง Mac

iPad For Bussiness

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน iPad